Общи условия

 

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.chocolab.bg

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Дата на актуализация: 29.06.2022 г.

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.chocolab.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“) и важат за клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“), които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас. (2) За клиентите юридически лица (наричани за краткост „Клиент-търговец“), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, Общите условия имат информативен характер, като условията на договорите, сключвани с търговски дружества, се договарят индивидуално между продавача и купувача.

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта. 

 

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

Чл. 3 "ЛАБШОКО" ЕООД, ЕИК 206785353, със седалище и адрес на управление: гр. София , гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6,,представлявано от Иван Иванов (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.chocolab.bg - онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

Чл. 4 Можете да се свържете с "ЛАБШОКО" ЕООД по следния начин:

(1) чрез телефон:+359 899 102 129

(2) чрез имейл:chocolab.bg@gmail.com

(3) чрез писмо до адрес: гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6,

(4) чрез формата за контакт в Сайта;

(5) чрез писмо до адрес:кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85 относно отказ, замяна и рекламация на поръчки;

 

III.ДЕФИНИЦИИ

 

Чл. 5 (1) „Клиент“ / “Потребител“ – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта.

(2) „Клиент – търговец“ - всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда и или закупува продукт чрез поръчка в Сайта.

(3) „Търговец „/ „Продавач“ е "ЛАБШОКО" ЕООД

Чл. 6 „Акаунт“ / „Профил“ – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.

Чл. 7 „Сайт“ – означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес: www.chocolab.bg -

 

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 8 Общите условия на "ЛАБШОКО" ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на Сайта.

(1) Всяко използване нa Сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "ЛАБШОКО" ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

(3) "ЛАБШОКО" ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4) Във всеки един случай на промяна на Общите условия "ЛАБШОКО" ЕООД информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на интернет страницата при всяко нейно ползване.

(5) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 9 "ЛАБШОКО" ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация,"ЛАБШОКО" ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които "ЛАБШОКО" ЕООД предварително се извинява на своите потребители и клиенти.

Чл. 11 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

Чл. 12 В сайтът може да се съдържат линкове към други сайтове. Уебсайтът не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Извършване на поръчка

 

Чл. 13 (1) Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга през Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил. 

(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да кликнете върху бутон "Поръчай".

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка. Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка, телефон и електронен адрес, както и данни за фактура – ако изисквате такава.

(6) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт от категорията, от която има интерес. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки с намалена стойност поради описан в обявата дефект, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество.

 

Потвърждаване на поръчката

 

Чл. 14 (1) Сайтът ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, а единствено потвърждение за получена поръчка. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и извлечение от направената от Вас поръчка.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В този случай куриерът действа от името на "ЛАБШОКО" ЕООД. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя по имейл или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Сайтът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата. Влизане в сила на договора.

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление от куриера, че стоката е в готовност за доставяне на посочен от Клиента адрес. В случаите, при които Продавачът е избрал да уведоми Клиента, то договорът се счита сключен от момента на получаване на обаждане от Продавача или изпращане на съобщение по електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(2) Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

 

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

Чл. 16 Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент. По желание може да се извърши регистрация от Клиента в Сайта.

(1) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Сайта или Продавача по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

(2) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(3) Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на посочените в раздел II от настоящите Общи условия адреси, както и на адресите в раздел „Контакти”. Чл. 17 Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 19 В случай на онлайн плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Чл. 20 Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова Сайтът препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от Сайта,

Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

Чл. 22 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Сайта във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 23 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на "ЛАБШОКО" ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

Чл. 25 Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

• предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

 

Срок на право на отказ и право на замяна

 

Чл. 26 (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато е поръчана услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок от получаване на стоката - при поръчка на стока, Клиентът има право да уведоми Продавача, че се отказва от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на Продавача, освен разходите за връщане на стоката (при поръчка на стока), когато връщането на стоката по желание на клиента е с куриерска фирма. В случаите, при които Клиентът пожелае прибиране на стоката с транспорт на Продавача и стоката представлява матрак или друг обемист продукт, минималната стойност на транспортните разходи е 60 лв., а при избор на друг начин на доставка – съгласно ценоразписа на избраното куриерско дружество.

(2) Клиентът, заявил от Сайта услуга, се задължава да заплати на Продавача и съответната сума за услугата, пропорционално на изпълненото до момента на отказа, в случай че при поръчката е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне непосредствено след поръчката. Клиентът/Потребителят дължи на Продавача и обезщетение, в случаите при които при упражнено право на отказ е върнал стока, поръчана от Сайта, която е увредена и увреждането не се дължи на нормалното изпробване на стоката.

(3) Срокът за отказ от поръчка или замяна, когато поръчката съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение (получи) последната стока от поръчката;

(4) Срокът за отказ от поръчка или замяна, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на последната партида или част;

(5) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезне във владение на първата стока;

(6) Правото на отказ и рекламация не се отнася за случаите, посочени в чл. 31, както и когато не е налице някое от условията, посочени в чл. 29 от настоящите Общи условия.

(7) В 14-дневен срок от получаване на поръчката Клиентът има право и да замени продукт с друг от същия вид в сроковете, предвидени в предходните алинеи и при спазване на условията и процедурата в чл. 27 и следващите от настоящите Общи условия.

(8) Продавачът възстановява на Клиента цената, която последният е заплатил за продукта, с изключение на цената за доставка. В случай че същата е била безплатна, Продавачът удържа транспортните разходи за доставка по връщане на продукта (при отказ) и по връщане и изпращане на нов продукт (при замяна) и ще възстановим остатъка от цената в случаите на отказ.

(9) В случаите на отказ или замяна консултант от името на Продавача се свързва с Клиента за потвърджение на отказа и замяната, като от Клиента се изисква да опакова добре продукта за транспортиране, за да се предпази от евентуално увреждане при транспорта. Не добре опакован продукт, увреден при транспорта, няма да бъде получен от Продавача и ще бъде върнат обратно на Клиента. Адресът за връщане на продукта е този на склада на фирма "ЛАБШОКО" ЕООД, а именно:Магазин: кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85

. Уведомяване за отказа или искането за замяна

Чл. 27 (1) Уведомяването от страна на Клиента, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг, следва да стане в срока по чл. 26, по някой от посочените начини:

  • чрез обаждане на телефон:+359 899 102 12 Имейл chocolab.bg@gmail.com
  • чрез писмо с обратна разписка на адрес: Магазин: кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85
  • чрез попълване и изпращане до Продавача на Стандартен формуляр за отказ по образец, посочен по-долу; (2) Клиентът може, но не е задължен, да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва: До "ЛАБШОКО" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6, Адрес за кореспонденция: Магазин: кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/

гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:.............................

Желая да ми възстановите заплатената от мен сума за стоката и нейната доставка по банков път / по друг начин, със следните данни:

• IBAN: …………………………………………..........

• При банка: …………………………………………...

• Титуляр:…………………………………………........

• Друго: ...........................................................................

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

• Общите условия на дружеството;

• Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. ..../Дата/

........................................................................../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

 

До "ЛАБШОКО" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6, е-mail chocolab.bg@gmail.com,  телефон +359 899 102 129

Адрес за кореспонденция: кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85

С настоящото уведомявам, че желая да заменя закупен от мен продукт, както следва:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Стоката е поръчана на …………………........ /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на …………………....... /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на клиента/ гр./с………………………………………….../адрес на клиента/

Е-mail и телефон за връзка:.............................

Желая да заменя горепосочения артикул с продукт, както следва:

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

Размер: ............................................................../ако е приложимо/

При липса на наличност, моля да възстановите заплатената от мен сума за стоката по банков път / по друг начин, със следните данни:

• IBAN: …………………………………………..........

• При банка: …………………………………………...

• Титуляр:…………………………………………........

• Друго: ...........................................................................

С настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам:

• Общите условия на дружеството;

• Политиката за сигурност на дружеството;

……………….……………………………. ..../Дата/

........................................................................../Подпис на клиента/

Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

 

Връщане на стоката

 

Чл. 28 (1) При отказ от поръчка на стока от Сайта, както и при искане за замяна, Клиентът следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта, заедно с издадената от "ЛАБШОКО" ЕООД фактура и или касова бележка, издадена от Продавача или куриера, доставил стоката, както и на гаранционния сертификат и всички аксесоари към продукта, на адрес: гр. София, кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85

 

Основателност на отказа/искането за замяна

 

Чл. 29 Правото на отказ, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от "ЛАБШОКО" ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и или принадлежностите и аксесоарите към него в цялост, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Купувачът осигури връщането на продукта / продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, ведно с гаранционните сертификати към същия, по продукта /продуктите или опаковката не са с нарушен вид. Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка

 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на продукти, които са с нарушена опаковка 

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

 

Възстановяване на заплатена сума

 

Чл. 30 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от Клиента цена за стоката.

(3) Продавачът има право да удържи от стойността преди връщането съответна сума за намалената стойност на Продукта, ако след връщането се установи похабяване/увреждане на същия, които не се дължат на обикновеното му изпробване. Същото се отнася и ако търговската опаковка е увредена по начин, надхвърлящ нормалното при пробването на продукта и отварянето на опаковката. Продавачът има право да удържи и сума за транспортните разходи, като стойността на същите се определя за всеки случай индивидуално според обема на стоката и местоназначението.

(4) Право на удържане от стойността Продавачът има и ако е упражнено от Клиента право на отказ от услуга към момент, в който изпълнението й е започнало и Клиентът при поръчката се е съгласил изпълнението на услугата да започне преди изтичането на право на отказ.

(5) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от Клиента или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането;

• Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

• Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита. 

(5) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, Сайтът се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба.

 

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ и замяна

 

Чл. 31 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

• при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

Чл. 32 В случаите, при които приемането и изпълнението на поръчка започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ и след получен от Клиента превод (капаро) на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката., Клиентът, ако упражни отказ от поръчката, автоматично губи авансово заплатената сума в пълен размер. Извлечение от закона относно правото на отказ вижте ТУК.

  • chocolab.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. При поръчка на продукти с индивидуални подаръци, всички останали подаръци, обявени в сайта, отпадат! 

Ако поради техническа грешка, продукт е обявен за продажба с грешна цена или характеристики, онлайн магазин chocolab.bg се задължава да уведоми клиента своевременно. Като има предвид правилната информация, клиентът има право да откаже или потвърди поръчката.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 33. Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно - логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, съдържанието на Общите условия, са собственост на "ЛАБШОКО" ЕООД или на трети лица, от които "ЛАБШОКО" ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане.

Чл.34 "ЛАБШОКО" ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 35 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на "ЛАБШОКО" ЕООД, който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

Чл. 36 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на "ЛАБШОКО" ЕООД

Чл. 37 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

Чл. 38 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на "ЛАБШОКО" ЕООД

(2) Сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на "ЛАБШОКО" ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина.

 

IX. РЕКЛАМА

 

Чл. 39 В момента, в който Kлиентът/Потребителят си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

Чл. 40 Отказ от получаване на рекламни съобщения Клиентът/Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с "ЛАБШОКО" ЕООД по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта. Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

Чл. 41 Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

X. ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 42 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Поръчки от сайта могат да бъдат заплащани:

• в брой с наложен платеж, като в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка;

• по банков път - в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по банковата сметка на Продавача, посочена в генерираната фактура или на Сайта, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Продавача;

• с карта/ чрез виртуален ПОС терминал - в този случай стойността на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, включително и на стойността на доставка (освен ако не е безплатна), Клиентът се задължава да заплати по указания в Сайта начин, като плащането се счита завършено едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена;

• чрез потребителски кредит (към настоящия момент не е приложимо)– вж. следващия чл. 45 от настоящите Условия;

• чрез paypal (към настоящия момент не функционира този метод на плащане) - този метод на плащане изисква предварителна регистрация в системата на PayPal. Ако изберете този вид разплащане, ще бъдете пренасочени към системата на PayPal, където трябва да въведете Вашите електронна поща и парола или да си направите регистрация в случай, че нямате такава. Плащането се счита завършено едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена,

Чл. 43 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка. (2) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, "ЛАБШОКО" ЕООД или куриерът предоставя единствено фискален бон за извършената продажба при полученото в брой плащане.

Чл. 44 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до Продавача.

Чл. 45 (1) Клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока на изплащане и в случай че тази услуга е достъпна на Сайта, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит, указана в Сайта. Възможно е тази услуга да не е достъпна за определени стоки или за определен срок.

(2) Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Клиент, за чиято конкретна онлайн поръчка е указана в Сайта възможност за отпускане на кредит;

(3) Кандидатстването се извършва: само онлайн, чрез сайта и само чрез регистрирания от Клиента на акаунт/профил в Сайта, посредством кликване върху бутона "Купи на кредит", след което се следва предвидената процедура, достъпна на Сайта. Клиентът следва да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия, достъпни на Сайта.

(4) След успешно кандидатствате Клиентът следва да получи от кредитната институция потвърждение с код за валидация, в което същият ще бъде насочен към интернет страницата на съответната кредитна институция, където се прилагат Условията за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

(5) Условията, на които Клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Продавачът не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Продавачът не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

(6) В случай че Клиентът е одобрен за кредита, Банката изпраща съответното уведомление до Продавача. Доставката на закупени на изплащане, чрез Сайта, стока/и, се извършва само след като Продавачът бъде надлежно уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 работни дни при наличност и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

Чл. 46 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта / поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

Чл. 47 Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, изброени на уебсайта, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

Чл. 48 "ЛАБШОКО" ЕООД не е задължен да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

Чл. 49 Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

 

XI.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

Начин на доставка и цена на доставка

 

Чл. 50 (1) Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя/Клиента или до офис на куриерска фирма СПИДИ в зависимост от избора на Клиента.

(2) "ЛАБШОКО" ЕООД  обикновено изпраща закупена от Вас стока посредством собствен транспорт, чрез куриерска компания СПИДИ, като цената за доставка се калкулира автоматично преди Клиентът да завърши своята поръчка, като Клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от Клиента адрес. В определени случаи доставката на всички продукти в сайта www.chocoab.bg е безплатна, като това непротиворечиво е посочено както на сайта, така и в обявата на конкретния продукт и преди завършване на поръчката.

(3) Заплащането на цената за доставка, когато такова се изисква, обикновено се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от Клиента начин на заплащане, а именно:

• при избран „Наложен платеж“ - при получаване на поръчката срещу получаване на касов бон от куриера – пазете тази бележка;

• чрез банков превод/PayPal – при избор на този начин на плащане;

• с карта - при избор на този начин на плащане;

(4) Сайтът ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България с куриерска фирма СПИДИ. В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, Сайтът предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че Потребител желае конкретна стока от Сайта да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с "ЛАБШОКО" ЕООД

(5) Сайтът има право да предвиди, че цена за доставка не се дължи от Клиента в случай на поръчка над определена стойност. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

 

Срок на доставка

 

Чл. 51 (1) Максималният срок на доставка на Поръчки е 7 работни дни от датата на потвърждение от Продавача, че поръчката ще бъде изпълнена с куриерска фирма ЕКОНТ. Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Продавачът получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума. Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в събота, неделя и по време на официални празници.. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на "ЛАБШОКО" ЕООД

(2) Поръчки на стоки от www.chocolab.bg се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 2-3 работни дни. Срокът на доставката е около 4-5 дни.

(3)"ЛАБШОКО" ЕООД си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да Ви уведомява за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното Ви съгласие.

(4)"ЛАБШОКО" ЕООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от "ЛАБШОКО" ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

(5) "ЛАБШОКО" ЕООД има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на Продавача.

 

Друга важна информация

 

В случай на отказ от договора или замяна, Клиентът дължи пълната цена за връщане на продукта и за изпращане на нов продукт на посочен от него адрес. Цената зависи от обема на продукта и местоназначението. Своевременно ще бъдете информирани от Продавача за цената на доставка. 

 

Преглед за дефекти при доставка

 

Чл. 52 (1) При извършване на доставка на Стока, поръчана от Сайта, Клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 48 часа от доставката, следва да уведоми "ЛАБШОКО" ЕООД за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Вие имате право в срок от 48 часа да поискате от "ЛАБШОКО" ЕООД доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от Вас заявление за покупка на стоки. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или в Сайта.

(4) При постъпило уведомяване по предходните алинеи Продавачът ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което "ЛАБШОКО" ЕООД ще Ви информира своевременно.

 

Приемане на пратката

 

Чл. 53 (1) При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Клиентът не уведоми незабавно в срок до 48 часа от доставката "ЛАБШОКО" ЕООД на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава Продавача от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на Клиента правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в следващия раздел XII от настоящите Общи условия.

Чл. 54 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от Клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 55 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

 

Неоснователен отказ от поръчката

 

Чл. 56 (1) В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, "ЛАБШОКО" ЕООД ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а Клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) "ЛАБШОКО" ЕООД запазва правото си да изпрати на посочения от Клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира заплатената сума за доставка и връщане на стоката. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на Продавача.

(3) В горепосочените случаи Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Продавачът се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. 56, ал. 2 Клиентът дължи на Продавача заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката, считано от деня, посочен в уведомлението.

Чл. 57 "ЛАБШОКО" ЕООД  не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт

 

XIII.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

Чл. 70 (1) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента и след извършване на плащането от негова страна.

(2) Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

XIV. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

Чл. 71 Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Kлиента, в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

Чл. 72 Всеки Клиент, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

• да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

• да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

• да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

• да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

• да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

• да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

• да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като "ЛАБШОКО" ЕООД

• да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

Чл. 73 Когато Клиент съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от "ЛАБШОКО" ЕООД, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на"ЛАБШОКО" ЕООД

Чл. 74 В случай че "ЛАБШОКО" ЕООД констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на клиента да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

 

XV.ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 75 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

 

XVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл. 76 (1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство "ЛАБШОКО" ЕООД е Администратор на личните данни.

(2) "ЛАБШОКО" ЕООДприема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки Клиент, чиито лични данни обработва "ЛАБШОКО" ЕООД или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

(3) Отговорно лице по защита на данните в дружеството е: Иван Иванов+359 899 102 129, e-mail:chocolab.bg@gmail.com

 

XVII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

Чл. 79 Спорове, възникнали между "ЛАБШОКО" ЕООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго. Чл. 80 Клиентите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

 

XVIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

 

Чл. 81 Продавачът и Клиентът се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За Продавача "ЛАБШОКО" ЕООД , ЕИК 206785353, със седалище и адрес на управление: гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6 представлявано от Иван Иванов :+359 899 102 129, e-mail:chocolab.bg@gmail.com

 - чрез писмо до адрес: гр. София , бул. "България" 98 вх Г ет.6  - чрез формата за контакт в Сайта; - чрез писмо до адрес: Магазин: кв. Манастирски Ливади, ул. Пирин 85

– относно отказ, замяна и рекламация на поръчки;

(2) За Купувача: - чрез телефона, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; - чрез имейл, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията; - чрез писмо до адреса, посочен от него в Поръчката/Кореспонденията като адрес за доставка;

Чл. 82 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ.

 

XIX. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 83 Органите, регулиращи дейността на "ЛАБШОКО" ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

Комисия за защита на потребителите - уебсайт: www.kzp.bg; - тел.за контакт 0700 111 22 - ел. адрес: info@kzp.bg - адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни - уебсайт: www.cpdp.bg - тел. за контакт 02/91-53-518 - ел. адрес: kzld@cpdp.bg - адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2